Pływanie.

  • Liczebność grup

    8 – 10 osób w grupie

  • Częstotliwość zajęć

    dwa – trzy razy w tygodniu

45 - 60

minut zajęć